Var tredje ung har blivit utsatt för digitala kränkningar

Antimobbningsorganisationen Friends släppte i dagarna sin årliga nätrapport där de undersöker hur unga drabbas av mobbning på nätet, vilken form mobbningen tar och vilka som drabbas värst. I rapporten har man låtit 1041 barn mellan 10 och 16 år svara på en rad olika frågor gällande nätkränkningar, digitala vanor och liknande ämnen. Rapportens resultat är oerhört nedslående och den väcker en rad frågor angående vad vi vuxna kan göra för att skydda våra barn från nätmobbning och övriga kränkningar på nätet.

I rapporten, som är ett samarbete mellan Friends, Symantec och HP, framgår det att var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar i olika sociala medier och åtminstone sex procent av de tillfrågade uppger att de är nätmobbade, en siffra som motsvarar 1-2 elever per skolklass. Ungas nätvanor förändras kontinuerligt och där Facebook förra året var den digitala plattform som unga upplevde mest kränkningar på har detta i år flyttats till chattjänster som Kik, WeChat och onlinespel.

Det finns i dagens samhälle en tydlig målbild där makthavare och personer som arbetar med unga vill hitta nya vägar att belysa problemet med nätmobbning och hitta sätt där man kan känna sig trygg med att låta sina barn vara aktiva på nätet. Marwa Karim, Friends barn & ungomsråd, beskriver i rapporten hur hon dagligen fick utstå hat och hot på nätet och hur det fick henne att känna sig. Hon beskriver hur hon ser att det enda sättet att möta mobbning är att göra det öppet i öppen kommunikation där de vuxna, poliser, föräldrar, lärare och rektorer, aktivt deltar i samtalet och ser till att ta reda på hur det egentligen ser ut. Marwa upplever att många vuxna verkar blunda för fenomenet nätmobbning och tror att det är viktigt att ta det på allra största allvar.

Det framgår i att rapporten att det är fler unga som delar Marwas syn på hur de vuxna inte tycks ta nätmobbning på allvar. Var tredje person som tillfrågats anser att vuxna i skolan inte är tillräckligt bra på att prata om vad som är viktigt när man interagerar med andra på nätet eller berätta vad man kan göra om man blir kränkt. Det samma gäller för föräldrar, fast i än värre siffror. Endast var annan person anser att föräldrarna är bra på att vara intresserade av deras liv på nätet och hjälpa dem med att hantera kränkningar och dylikt.

Tydligt är att det behövs en förändring. Vi som vuxna måste börja ta all form av mobbing på största allvar och engagera oss lika mycket i våra barns liv såväl på nätet som IRL.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s