Polisen börjar använda drönare

Svensk polis befinner sig i startgroparna för att introducera obemannade drönare som hjälpmedel för att bland annat söka rätt på försvunna personer och övervaka demonstrationer eller andra tillfällen där det är viktigt att få en god överblick över större geografiska områden.

Drönare, eller UAS som de också kallas, är fjärrstyrda obemannade flygfarkoster utrustade med avancerad kamerateknologi som används för att övervaka stora områden och samla in geografiska data och övrig tillgänglig information på ett smidigt och enkelt sätt. De kan med fördel användas i potentiellt farliga situationer där man inte vill riskera att utsätta piloten för fara eller när resurserna inte tillåter användandet av ordinärt spaningsflyg. Polisens tanke är att drönarna ska fungera som ett komplement till det nuvarande spaningsflyget och på så sätt öka antalet sökande enheter, även om de till en början främst kommer användas av enbart ett fåtal enheter.

– Tanken är att polisen ska använda dem över hela landet men det är framförallt specialenheterna piketen, bombskyddet och nationella insatsstyrkan som kommer att ha nytta av dem, säger Per Engström från Polisen.

Drönare används redan nu i stora delar av världen som övervakare av potentiella katastrofhärdar, vid gränsövervakning och som brandbekämpning men i Sverige har användandet hittills begränsats till främst civila nöjesflygningar samt vid flygfotografering (även om det förekommit användande av drönare hos såväl försvaret som hos sjöräddningen). Per Engström vid Polisen beskriver möjligheterna för användandet av drönare som oändliga men är försiktig med att uttala sig vidare då han är osäker på vilket regelverk som polisen måste ta hänsyn till.

– Som det är nu krävs det tillstånd varje gång vi ska filma, säger Per Engström.

Engström hänvisar här till kameraövervakningslagen från 2013, en lag som främst är anpassad för fasta kameror.

Drönarna är tänkta att börja användas aktivt i verksamheten under 2016 men redan i år kommer polisen att provköra de obemannade farkosterna för att lära sig tekniken och testa dess begränsningar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s