Varför internetbrotten nu är värre än tidigare

Brottsligheten på internet är nu värre än det varit tidigare. Även om användare har blivit mer medvetna om risker och tar åtgärder så finns det ännu mycket brottslighet som sker på nätet. Så varför är det så att brott på nätet inte minskar utan ökat istället?

Lågriskzon för brottslingar

En av anledningarna enligt artikel från IDG är att internetbrottslingar sällan åker fast. Internet är överlag en lågriskzon för den som ägnar sig åt kriminella aktiviteter. Endast få procent av brottslingarna åker fast eller riskerar åtal. De som till trots åker dit är de som sticker ut och begår tydliga misstag.

En vanlig missuppfattning är också att de det handlar om teknikbrott så brottslingen någon med stort tekniskt kunnande eller stort intresse av datorer. Idag så finns det smarta program som kräver mindre förkunskap, vilket har minskat insteget för många brottslingar.

Svårighet med insamling av bevis

En annan anledning som anges är att det oftast råder brist på rättsliga bevis kring brotten. Program och mjukvara samlar inte in bevisläggande material som sedan kan användas i rättgångar. I stor utsträckning saknas grundläggande loggar kring system, vilket försvårar ytterligare.

Det finns även mycket mörkertal kring IT-brott, då många drabbade känner skam över att ha blivit lurade, samt att i många fall så resultaterar en anmälan endast i en skriven rapport.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s