Antal hatbrott riktad mot sexuell läggning minskar enligt statistiken

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterade idag via sin hemsida att statistiken visar att antalet hatbrott på grund av sexuell läggning minskar i antal anmälda brott.

Detta tyder inte på att det skett en förändring i nivån av utsattheten för hatbrott, men antalet anmälningar till polisen där hatbrottsmotiv kunnat identifierats har minskat sedan 2009 med 5 %. Störst minskning har setts inom anmälningar med hatbrottsmotiv mot sexuell läggning, vilket har minskat med över 40 % de senaste 5 åren.

Dessa uppgifter presenterades i Hatbrottsstatistiken 2013, som BRÅ publicerade idag. 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s