Statistik från Brå visar på ökning i antal överfall

Nationella trygghetsundersökningen från Brå är en undersökning gjord på 13 000 individer och ger bland annat en översikt över hur utvecklingen ser ut för antalet anmälda överfallsbrott.

Rapporten visar att anmälningar gällande misshandel mot kvinnor och sevualbrott ökar från år till år. En anledning till ökningen är enligt Brottsförebyggande rådet att fler personer vågar anmäla, men att det även finns en ökning i frekvens för dessa typer av brott. 

Rapporten, NTU 2013 hittar ni här via bra.se.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s