MySafety har proaktiva tjänster

Säkerhetsarbete handlar i stor utsträckning om att vara väl förberedd. Att kunna förutse faror och risker, att vidta åtgärder redan innan något händer. Att vara proaktiv, helt enkelt. Och detta gäller inte enbart på hög politisk, militär eller polisiär nivå utan i högsta grad även i människors vardagsliv.

Det är här mySafety kommer in i bilden, med ett flertal produkter som skyddar dig mot vardagens olyckor redan innan de slår till.

Självklart är det svårt att skydda sig från att tappa bort något, som till exempel en kamera, en laptop, eller en mobiltelefon, men man kan i alla fall se till att chansen att få tillbaka det man blivit av med ökar. Det kan man göra med mySafety Stöldskyddsmärkning. Stöldskyddsdekalerna har ett unikt ID-nummer som är kopplat till det borttappade föremålets ägare, så om någon skulle hitta det och lämna det till polisen vet polisen vart det ska skickas.

Stöldskyddsmärkning gör även föremål mindre stöldbegärliga – det blir helt enkelt svårare för tjuvarna att sälja märkta föremål vidare – så det är faktiskt även en proaktiv åtgärd för att förhindra att stölden ens ska äga rum.

En annan användbar tjänst från mySafety är ID-skyddet. Identitetsstölder är ett ökande problem i dagens datoriserade samhälle, och många människor i slarviga i hanteringen av sina personuppgifter. Och, vad värre är, vissa är även slarviga med andras personuppgifter.

Med denna tjänst kan du dock minska risken för att bli drabbad av en identitetsstöld avsevärt. ID-skyddet innehåller nämligen en bevakningstjänst som till handahålls tillsammans med UC, som är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Via bevakningstjänsten meddelas du via telefon så snart det sker en förändring i din personliga kreditstatus; om någon till exempel begärts en kreditupplysning på dig eller om någon försökt ta ett lån i ditt namn.

I övrigt får man via ID-skyddet hjälp med att rentvå sig själv, om nu någon trots att skulle lyckas stjäla ens identitet. När det gäller personlig säkerhet gäller det som sagt att vara förberedd på alla eventualiteter och inte lämna något åt slumpen.

Utöver detta erbjuder mySafety vanliga försäkringstjänster som spärrservice av kort, låsbytesförsäkring, värdesaksförsäkring en bred mobilförsäkring och mycket annat. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s